Pokerstars

List, bedrägeri och flykt

Pokertips - Vinna utan bäst hand

Paul GoodmanUnder Vietnamkriget slog författaren Paul Goodman fast att det fanns tre sätt för män i vapenför ålder att undvika att bli inkallade till militärtjänstgöring: list, bedrägeri och flykt.

Det mest uppenbara sättet att tjäna pengar på i poker är genom att visa den bästa handen. De flesta spelare som försöker vinna fokuserar på starthandselektion, speltaktik och andra strategier som syftar till att få pengarna genom att visa upp den bästa handen. Visa den bästa handen är definitivt någonting du behöver göra ibland för att vara en vinnande spelare, men när vi går till spelets kärna är att visa den bästa handen definitivt inte det viktigaste. Det mesta av en vinnande spelares inkomster kommer från list, bedrägeri och flykt.

List: Att vinna potten är inte allt. Det är bara en liten del. Till att börja med är det ingen lätt sak att lära sig att manipulera pottstorleken. Om spelare A normalt sett vinner åtta bets i en viss typ av pott medan han riskerar bara tre, medan spelare B normalt vinner bara sex bets i samma typ av pott men också riskerar tre, så kommer A:s resultat i slutändan bli mycket bättre än B:s.

List är också viktigt när det kommer till att välja spel, bord, plats vid bordet, vilken tid på dagen man ska spela, skapa en image och använda specifik taktik som att isolera vissa spelare.

Bedrägeri: En lönande bluffstrategi är den uppenbara saken här, men det är inte enda sättet vi kan vinna pengar genom bedrägeri. I varje hand vi spelar har vi möjligheter att vilseleda våra opponenter och få dem att agera på det sätt vi vill att de ska göra. Du vill förmå dina motståndare att göra saker som är fördelaktiga för dig och ofördelaktiga för dem. Om du träffar nötterna på rivern och din opponent inte har någonting vill du definitivt att de ska beta in i dig. Eller check-höja eller kontrahöja dig!

Med att vilseleda menar jag dock inte att förvirra motståndarna. En förvirrad motståndare kan snubbla över rätt beslut! När du lyckas vilseleda dina opponenter kommer de att agera som du vill att de ska göra. Tänkande spelare ska konstant bedra sina motståndare med målsättningen att få dem att agera på ett sätt som gagnar dem.

Flykt: Att lägga sig är den viktigaste av de fyra pokerhandlingarna (beta, höja, syna, lägga sig) eftersom…hemligheten med vinnande poker är hur du spelar händerna du förlorar. De flesta spelares önskan att bli ”vinnare” gör att de verkar glömma att i ett niohandat parti är vi blir delade en förlorande hand åtta av nio gånger, så det som verkligen betyder något är vad vi gör dessa åtta gånger, inte vad vi gör den gången vi har en vinnande hand!

Den största finansiella skillnaden mellan bra och dåliga spelare är läggningar - spara betar. Det är inte heller en tillfällighet att detta är en stor del av (men inte hela) skillnaden mellan de riktigt bra och de bra spelarna. Men jag refererar inte till vad som brukar kallas ”en stor läggning”. Medan många spelare gillar att dunka sig själva i ryggen eftersom de ibland lyckas med detta konststycke, så måste det sättas i perspektiv. Den stora läggningen är ovanlig. Men vi lägger oss någon gång i alla händer vi inte vinner.

Flykt är också viktigt när det kommer till färdigheten att välja när man ska avsluta ett parti. Spelare funderar generellt ganska mycket över ”när man ska sluta”, men konsten att lägga sig diskuteras sällan, delvis eftersom vinnande spelare ganska enkelt hittar en grundläggande och vettig strategi för detta: om du inte tror att du ligger bäst till – lägg dig. Men ”ligga bäst till” är ofta ganska vagt och en svår sak att bedöma korrekt.

Att försöka att minimera förluster borde ge en spelare mer pengar i fickan än att försöka att maximera vinsten, eftersom det helt enkelt finns fler möjligheter att minimera förluster. Trots detta lägger spelare oftast bara en försumbar del av sin tid på strategier för att minimera förluster i jämförelse med tiden de lägger på strategier för att maximera vinsten. Följaktligen slösas betar bort och vinsten minskar.

Pengar som inte förloras är värde lika mycket som vunna pengar.

Poker är ett bottenlöst hål av beslut och handlingar med finansiella följder. Vinnande poker är mer än att få en pott när du ”vinner”. När du faktiskt sitter i ett parti (efter att du valt spel, bord etc.), handlar allt om betar. En bet här, en bet där…det spelar inte någon roll var du plockar upp dessa betar – genom en tidig läggning, en förnuftig läggning senare i handen, pottmanipulation, vilseledande av motspelarna osv. – det som betyder något är att dessa betar stannar i din stack och i din ficka.

List, bedrägeri och flykt ger dig mer pengar i fickan.